Svi naši Aktualni projekti podjeljeni su na slijedeće grupe: