Članice i dragi članovi i oni koji to tek misle postati.

 

U privitku je dostupan godišnji izvještaj o radu 2017.

 

http://elsa-zagreb.hr/sites/default/files/documents/Godi%C5%A1nji%20izvje%C5%A1taj%20o%20radu%202017_0.pdf