Želiš naučiti nešto novo?

    Želiš razviti praktične pravne vještine?

 

                 Iskoristi priliku i prijavi se na radionicu "Pravno pisanje" te primjeni teoretsko znanje stečeno tijekom fakultetskog obrazovanja u praksi.

Tema ovogodišnje radionice "Pravno pisanje" je Presuda.

 

Kada? 13/12/2017 (10:00- 12:00)
                                                                                Gdje? Seminarska čitonica Pravnog fakulteta (TRH 14, 1. kat)