O udruzi

ELSA (Europska udruga studenata prava) najveća je svjetska neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika. Temelji se na tri stupa: pravnom obrazovanju, međusobnom razumijevanju i društvenoj odgovornosti.
Svoje podružnice ima u 43 europske zemlje te okuplja više od 70.000 članova s preko 300 fakulteta.
ELSA djeluje na tri razne: lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj.

ELSA Zagreb osnovana je 1986. kao najstarija lokalna ELSA grupa u Hrvatskoj. Osnivači su joj Bojan Fras, Neven Vranković i Siniša Rodin.

ELSA Hrvatska osnovana je 1992. netom nakon osamostaljenja RH.

ELSA (International) osnovana je 1981. u Beču. Sjedište ELSA-e International se nalazi u Bruxelles-u, a ELSA uživa i konzultantski status unutar Gospodarsko – socijalnog vijeća Ujedinjenih Naroda te Vijeća Europe. ELSA omogućava studentima prava i mladim pravnicima upoznavanje drugih kultura i pravnih sustava u duhu kritičkog dijaloga i znanstvene suradnje.
DJELOVANJE

Ostvarivanju vizije Udruge ELSA Zagreb stremi organizacijom projekata i aktivnosti u tri ključna sektora:

AKADEMSKE AKTIVNOSTI
AA
U sklopu kojih se organizira:
 • Akademske radionice
 • Škola retorike
 • Natjecanje u pregovaranju (ENC)
 • Rule of Law Education (ROLE)
 • Pravna debata (ELD)
 • Annual Human Rights Campaign (AHRC) / ELSA Day
 • International Focus Program (IFP)
PROFESIONALNI RAZVOJ
PD
U sklopu kojeg se organizira:
 • ELSA Traineeships - razmjena stručnih praksi
 • Career day
 • Prilike
SEMINARI I KONFERENCIJE
S&C
U sklopu kojih se organizira:
 • ELSA Ljetna škola prava (SELS) Zadar
 • ELSA Zimska škola prava (WELS) Zagreb
 • Mala škola ljudskih prava
 • Institucionalni posjeti
 • ELSA Delegations
 • Study visits
 • Druženja, skupovi
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
Funkcioniranje udruge

USTROJSTVO

ELSA na svim razinama funkcionira po slijedećoj podjeli

alternative

Članovi ELSA-e

Član ELSA-e Zagreb, a time i nacionalne grupe ELSA-e Hrvatska i međunarodne mreže ELSA-e International može postati svaki student prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili mladi pravnik uplatom članarine od 50kn na račun Udruge i ispunjenjem prijavnog obrasca uživo ili na ovom Linku.
Članovi ELSA-e Zagreb dijele se na:

 • POVREMENO AKTIVNE ČLANOVE: One koji sudjeluju na nekim ili svim projektima i aktivnostima Udruge
 • AKTIVNE ČLANOVE: One koji aktivno sudjeluju u organizaciji projekata i aktivnosti koje organizira Udruga, i mogu se kandidirati i biti birani u sva tijela Udruge.
 • Učlanjivanjem postaješ povremeno aktivni član, a aktivnošću i radom aktivni.

POSTANI ČLAN
alternative

Skupština

Skupština Udruge je njeno glavno tijelo, a sastoji se od svih članova Udruge.

 • Obavezna redovita izborna skupština jednom godišnje
 • Izbor kandidata u sva druga tijela udruge
 • Donošenje drugih odluka od najveće važnosti za Udrugu

Sektori

Aktivnosti i dužnosti u Udruzi podijeljeni su na sektore. Svaki sektor ima svog nadležnog predsjednika ili dopredsjednika. (Vidi Upravni odbor)

Sektori podrške (Supporting Areas)

- Podržavaju Ključne sektore u radu i osiguravaju funkcioniranje Udruge

 • (BEE) Predsjedništvo / Board Management, External relations & Expansion - predstavlja i zastupa udrugu, koordinira rad članova Upravnog odbora
 • (FM) Blagajništvo / Financial Management - brine za financijska pitanja Udruge
 • (IM) Tajništvo / Internal Management - kontaktira članove i druge osobe od interesa, vodi dokumentaciju
 • (MKT) Marketing / Marketing - brine o grafičkom i medijskom identitetu te promociji Udruge

Ključni sektori (Key areas)

- Brinu o organizaciji projekata i aktivnosti u Udruzi

alternative

Direktori i asistenti

Direktore i asistente među članovima udruge bira Upravni odbor. Oni pomažu Upravnom odboru Udruge u organizaciji projekata i aktivnosti.

 • ASISTENTI pomažu Upravnom odboru i direktorima u organizaciji projekta kojeg žele ili koji im bude dodijeljen
 • DIREKTORI na sebe prenose odgovornost za uspješnu provedbu nekog projekta, rukovode njegovom organizacijom i mogu imati svoje asistente
 • Mogućnost prijave za asistente i direktore redovito se otvara jednom godišnje na početku akademske godine, a ponekad se moguće prijaviti i izvan tog termina. Upute za prijavu nalaze se na društvenim mrežama Udruge.

alternative

Upravni odbor

Upravni odbor je glavno izvršno tijelo Udruge. Donosi većinu važnih odluka Udruge tijekom godine, organizira projekte i aktivnosti te imenuje direktore i asistente. Članovi Upravnog odbora redovito se biraju na Skupštini na mandat od jedne godine. Upravni odbor čine:

 • Predsjednik udruge koji predstavlja i zastupa Udrugu
 • Dopredsjednici za ključne sektore (key areas) koji su odgovorni za organizaciju većine glavnih projekata Udruge
 • Dopredsjednici za sektore podrške (supporting areas) koji organiziraju manji broj projekata i brinu se da Udruga glatko funkcionira
 • Upravni odbor je uvijek spreman odgovoriti na Vaše upite o Udruzi. Za trenutni Upravni odbor udruge kliknite ovdje.

alternative

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzire rad Upravnog odbora te priskače u pomoć ili intervenira u slučaju eventualnih nepravilnosti u radu Udruge. Njegovi se članovi redovito biraju na Skupštini na mandat od dvije godine.

  Trenutni članovi Nadzornog odbora su

  Ivan Modrić
  Ana Šapina
  Dominik Mršo.

TRENUTNI UPRAVNI ODBOR

Ove akademske godine Upravni odbor čine sljedeći članovi:Jana Kic

Predsjednica

Lovro Matić

Tajnik

Franka Logarić

Blagajnica

Dina Peričić

Dopredsjednica za Marketing

Patricija Čeović

Dopredsjednica za Akademske aktivnosti

Mihaela Geber

Dopredsjednica za Profesionalni razvoj

Leona Rosandić

Dopredsjednica za Seminare i konferencije